Порядок зарахування учнів

Дата

Дії

29 березня

ОПРИЛЮДНИТИ інформацію про закріплену за закладом територію обслуговування, його спроможність, кількість учнів і наявність вільних місць у кожному класі (п. 7 розд. І Порядку).

30 квітня

ПОЧАТИ прийом документів для зарахування дітей до закладу освіти (п. 6 розд. І Порядку).

31 травня

ЗАВЕРШИТИ прийом документів для зарахування дитини до закладу освіти (п. 1 розд. II Порядку).

Не пізніше

1 червня

ВИДАТИ наказ про зарахування усіх дітей, якщо кількість заяв не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах) (п. 2 розд. II Порядку).

До 1 червня включно

ЗАРАХУВАТИ усіх дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності) — якщо кількість заяв перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах) класах (пп. 1 п. 3 розд. II Порядку).

4-5 червня

ОПРИЛЮДНИТИ на інформаційному стенді та веб-сайті:

—  список зарахованих учнів;

—  дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

—  інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які на них претендують;

—  наказ про утворення конкурсної комісії у складі трьох осіб для проведення жеребкування (п. 4 розд. II Порядку),

5-10 червня

ПРОВЕСТИ жеребкування (за потреби) (розд. II Порядку).

До 15 червня

ОТРИМАТИ від батьків дітей, яких зараховують на вільні місця, документи, визначені підпунктами 2-4 пункту 4 розділу І Порядку.

До 15 червня
включно

ЗАРАХУВАТИ:

— дітей за результатами жеребкування, які не проживають на території обслуговування закладу (пп. 2 п. 3 розд. II Порядку];

— дітей на вільні місця та за умови утворення окремого (окремих) класу (класів) і тих дітей, які не проживають на території обслуговування цього закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовує заклад освіти та яку затвердила Державна служба якості освіти України (пп. 3 п. 3 розд. II Порядку).

Після 15 червня

ЗАРАХОВУВАТИ на вільні місця:

– до початку навчального року — дітей, які мають право на першочергове зарахування;

– протягом навчального року — у порядку надходження заяв про зарахування.

1. Якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дати на, розташовані в межах одного населеного пункту, також подають довідку закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього (за потреби).

2. Дитина не має бути присутня під час подання заяви про зарахування, жеребкування або її зарахування. Працівники закладу освіти не можуть вимагати цього.

3. Якщо термін, визначений порядком, затвердженим наказом МОН від 16.04.2018 № 367, припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то відповідну дію слід зробити не пізніше першого за ним робочого дня.

4. Інформацію про наявність вільних місць оприлюднюють впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

 

Нормативні документи