Популяризація інформації щодо європейської інтеграції

Новітні виклики у відносинах України та ЄС : монографія / кол. авт. : Ю.В. Мельник, О. І. Пошедін, М.Є. Чулаєвська та ін. ; за заг. ред. Г.П. Ситника, Л.А. Шереметьєвої. – Київ : НАДУ, 2016. – 136 с.
ISBN 978-966-619-362-2.
Розглядаються проблеми взаємовідносин між Україною та ЄС, набуття чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС і її реалізації, безпекової політики ЄС, міграційної і гуманітарної політики, а також окремі питання взаємовідносин між Україною та ЄС в аграрному секторі.
Для слухачів, викладачів, державних службовців, які цікавляться питаннями взаємовідносин між Україною та ЄС, застосування нормативно-правових актів у практичній реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції.

Грищенко І. М.
Феномен лідерства в системі місцевого самоврядування: теорія, методологія, практика : монографія / І. М. Грищенко. – К. : НАДУ, 2016. – 320 с.
ISBN 978-966-619-347-9.
У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади лідерства в системі місцевого самоврядування України. Визначено зміст основних складових елементів лідерства та їх особливості. Здійснено узагальнення класифікацій та теорій лідерства, які можуть бути застосовані в діяльності системи місцевого самоврядування. Проаналізовано доцільність застосування різних форм лідерства в системі місцевого самоврядування. Визначено роль складових елементів лідерства, причини їх виникнення, формування та відсутності.
Видання розраховане на фахівців у галузі державного управління, місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів.

Удосконалення державно-управлінських відносин в умовах трансформації українського суспільства : монографія / Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, В. В. Голубь та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахо-ва. – К. : НАДУ, 2013. – 268 с.

У монографії досліджується проблема розвитку системи державно-управлінських відносин в Україні. Проведений аналіз її стану, визначені основні вади і суперечності; надана характеристика інституційної складової, проаналізовано політико-адміністративне управління; висвітлена роль політико-управлінської еліти в контексті трансформаційних процесів та запропоновані шляхи вдосконалення системи державно-управлінських відносин в Україні.

Петроє О. М. Соціальний діалог у державному управлінні: європейський досвід та українські реалії : монографія / О. М. Петроє. – К. : НАДУ, 2013. – 304 с.

У монографії досліджені джерела ідей та зміст сучасної концепції соціального діалогу, систематизовані міжнародні стандарти та здійснений аналіз соціального діалогу як інституту державного управління. Проаналізовані еволюція та інституціональна структура європейського соціального діалогу, з’ясовані передумови становлення, механізми та інституціональна структура соціального діалогу в системі державного управління України, запропонована методика оцінювання ефективності моделей соціального діалогу.