Нова українська школа

   “Наше завдання – кожній дитині дати доступ до якісної освіти. Успіх України в тому, щоб побудувати суспільство освіченого загалу, бо кожна дитина, не залежно від її здібностей, має право на успіх в житті, на максимальне розкриття власних здібностей, яке може запропонувати якісна освіта”
Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України
  Реформа орієнтована на те, щоб зробити випускника конкурентноздатним у 21-му столітті – випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя.

    НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Закон України “Про освіту” № 2145-VIII від 05.09.2017
Закон України ”Про загальну середню освіту” (редакція від 28.09.2017)
Веб-ресурс НУШ wym-1519023289399