Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м.Харків)

Правила прийому до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

На сьогоднішній день можна відзначити, що в Університеті сформувалися власні освітні підходи та принципи: опора на вимоги європейських та світових стандартів юридичної освіти; міждисциплінарна взаємодія; безпосередній зв’язок з практикою та результатами наукових досліджень, а також просвітницька місія в громадянському суспільстві. Університет має понад 700 членів професорсько-викладацького складу, в тому числі 103 професорів і 543 доцентів. Серед них є 30 членів і членів-кореспондентів Національної академії наук та Національної академії правових наук.
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого міцно утримує лідерські позиції у сфері юридичної освіти України, що підтверджується показниками рейтингів вищих навчальних закладів нашої держави.
Стратегія розвитку університету спрямована на модернізацію і проведення реформ, які відповідають сучасній інтеграції та глобалізації процесів, вимог, що пред’являються до переходу до постіндустріальної цивілізації, що відповідають сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам переходу до постіндустріальної цивілізації, які забезпечать стійкий розвиток, сприятимуть інтеграції до європейського та світового освітнього простору.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ І ФОРМИ НАВЧАННЯ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

  • 081 «Право»

  • 293 «Міжнародне право»

  • 051 «Економіка»

  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

  • 073 «Менеджмент»

ФОРМИ НАВЧАННЯ:

  • денна

  • заочна (в т.ч. із використанням дистанційних методів навчання)

  • вечірня

АДРЕСА:
Україна, 61024,  м. Харків, вул. Пушкінська, 77.
Контактні телефони та електронна пошта:
– приймальна комісія: (057) 704-92-49;
e-mail: pr.kom@nulau.edu.ua;
– відділ діловодства та архіву: (057) 704-92-93, (057) 704-93-65; e-mail: kancel@nulau.edu.ua;
– прес-служба: (057) 704-93-29; e-mail: press@nlu.edu.ua.
Internethttps://nlu.edu.ua