ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ СТРАТЕГІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПЛАКАТ та ЛИСТІВКА

Навчання на факультеті здійснюється на основі повної загальної середньої освіти, за державним замовленням та денною формою навчання, у рамках освітньої (професійної) програми 081 «ПРАВО (поліцейські)» та прикладними орієнтаціями:

1. «Протидія організованій злочинності в органах державної влади та управління»;

2. «Боротьба з організованою злочинністю»

Термін навчання – 4 роки

Випускники факультету зможуть працювати в територіальних підрозділах Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та здійснювати професійну діяльність, пов’язану з реалізацією її повноважень в частині протидії організованій злочинності, злочинності в органах влади, управління, місцевого самоврядування, боротьби з корупцією та хабарництвом, захисту прав і свобод людини і громадянина та об’єктів права власності від протиправних посягань.

У системі підготовки активно застосовуються сучасні форми і методи навчання, що дозволяють проводити заняття в рамках міжпредметної, міжкафедральної та міжфакультетської взаємодії. Типові навчальні фабули відпрацьовуються на прикладі конкретних ситуаційних завдань та ділових (рольових) ігор, що дозволяє здобувачам вищої освіти опрацювати увесь цикл правозастосовчої, правоохоронної та судової практики.

У разі успішного завершення навчання курсанти отримують диплом освітнього ступеня «бакалавр» освітньої кваліфікації «бакалавр права» та спеціальне звання «лейтенант поліції».

Необхідні сертифікати ЗНО:

  • українська мова та література;
  • історія України;
  • іноземна мова або математика (за вибором здобувача);
  • конкурс фізичних здібностей (на базі університету).

Конкурсний бал – 140.

1)українська мова та література 100 (0,2)

2)історія України 100 (0,25)

3)на вибір:

математика 100 (0,2)

іноземна мова 100 (0,2)

Калькулятор ЗНО для вступу за державним замовленням знаходиться на сайті ДДУВС https://dduvs.in.ua/znok.php.

Умови вступу на факультет за державним замовленням:

1. Звернутися до управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та подати документи для оформлення особової справи. Оформлення особової справи включає проходження військово-лікарської комісії та перевірку рівня фізичної підготовленості.

2. Скласти зовнішнє незалежне оцінювання та подати до приймальної комісії університету сертифікати ЗНО.

Якщо ти бажаєш отримати якісну юридичну освіту та поповнити ряди співробітників Національної поліції України – вступай до ДДУВС.

 

         Більш детальну інформацію про університет та умови вступу можете переглянути на Web-сайті: dduvs.in.ua

 

Для подачі документів звертатися за адресою:

м. Маріуполь, вул. Флотська, 145

Контактний телефон:

068-779-34-54