Веб-квест “День Гідності і Свободи!”

Члени учнівського самоврядування з педагогом-організатором Дьох Я.Д. пройшли веб-квест “День Гідності і Свободи!” Всі етапи квесту були підпорядковані національно-патріотичному вихованні, утвердженню демократичних цінностей, ідеалів свободи і справедливості, європейського шляху розвитку України.