Розклад 11 класів

 

11-А

 

11-Б

 

1.

Технології

107

Фіз.культура

 

2.

Технології

107

Хімія

303

3.

Хімія

303

Технології

107

4.

Укр.літер.

311

Технології

107

5.

Фізика

202

Укр.літер.

311

6.

Англ.мова

304

Фізика

202

7.

Укр.літер.

311

Англ.мова

304

 

11-А

 

11-Б

 

1.

Укр.мова

311

Нім.мова

315

2.

Історія

313

Математика

312

3.

Біологія

302

Математика

312

4.

Укр.літер.

311

Біологія

302

5.

Математика

309

Фіз.культура

 

6.

Фізика

202

Історія

313

7.

Географія

301

Фізика

202

8.

Історія (курс)

 

Географія

 

 

11-А

 

11-Б

 

1.

Заруб.літер.

104

Біологія

302

2.

Фіз.культура

 

Заруб.літер.

104

3.

Укр.мова

311

Історія

313

4.

Укр.мова

311

Історія

313

5.

Математика

309

Укр.мова

311

6.

Біологія

302

Англ.мова

304

7.

Англ.мова

304

Історія

313

8.

 

 

Фак.

 

 

11-А

 

11-Б

 

1.

Математика

309

Хімія

303

2.

Хімія

303

Математика

107

3.

Фіз.культура

 

Математика

310

4.

Історія

313

Укр.літер.

311

5.

Фізика

202

Історія

313

6.

Укр.літер.

311

Фізика

202

7.

Історія

313

 

 

8.

 

 

Фак.

 

 

11-А

 

11-Б

 

1.

Зах.вітчизни

103

314

Зах.вітчизни

103

108

2.

Фіз.культура

 

Англ.мова

304

3.

Укр.мова

311

Фізика

202

4.

Математика

309

Інформатика

203

308

5.

Інформатика

203
308

Укр.мова

311

6.

Фізика

202

Історія

313

7.

Англ.мова

304

Фіз.культура